Политика за поверителност

Политика за поверителност

Тази интернет страница promoshopbg.com се притежава от “ПРОВИЖЪН ДИЗАЙН“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

„Провижън Дизайн“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област София, община Столична, гр. София 1303, р-н Възраждане, ул. Три уши No 12, с ЕИК 205928760.

  Тази Политика за поверителност описва как вашата лична информация се събира, използва и споделя, когато посещавате или правите покупка от promoshopbg.com („Сайта“).

 

Лична информация, която събираме.

Когато посещавате Сайта, ние автоматично събираме определена информация за вашето устройство, включително информация за вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона и някои бисквитки, които са инсталирани на вашето устройство. Освен това, докато разглеждате Сайта, ние събираме информация за отделните уеб страници или продукти, които разглеждате, какви уебсайтове или думи за търсене са ви насочили към Сайта, както и информация за това как взаимодействате със Сайта. Ние наричаме тази автоматично събрана информация като „Информация за устройството“.

 

Ние събираме информация за устройството, използвайки следните технологии:

- „Бисквитките“ са файлове с данни, които се поставят на вашето устройство или компютър и често включват анонимен уникален идентификатор. За повече информация относно бисквитките и как да деактивирате бисквитките, посетете http://www.allaboutcookies.org.

- „Регистрирани файлове“ проследявме действията в Сайта и събираме данни, включително вашия IP адрес, тип браузър, доставчик на интернет услуги, препращащи / изходни страници и печати за дата / час.

- „Уеб маяци“, „тагове“ и „пиксели“ са електронни файлове, използвани за запис на информация за това как разглеждате Сайта.

 

Освен това, когато правите покупка или се опитвате да направите покупка през Сайта, ние събираме определена информация от вас, включително вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, информация за плащане (включително номера на кредитна карта), имейл адрес и телефонен номер. Ние наричаме тази информация като „Информация за поръчка“.

 

Когато говорим за „Лична информация“ в тази Политика за поверителност, ние говорим както за информация за устройството, така и за информация за поръчката.

 

Как използваме вашата лична информация?

Използваме информацията за поръчката, която обикновено събираме, за да изпълним всяка поръчка, направена чрез Сайта (включително обработка на платежната ви информация, организиране на доставка и предоставяне на фактури и / или потвърждения на поръчки). Освен това ние използваме тази информация за поръчка за:

- Общуване с вас;

- Проверяване на нашите поръчки за потенциален риск или измама; и

- Когато имате предпочитания, които сте споделили с нас, ще ви предоставим информация или реклама, свързана с нашите продукти или услуги.

 

Използваме информацията за устройството, която събираме, за да ни помогне да скринираме за потенциален риск и измама (по-специално вашия IP адрес), и по-общо за подобряване и оптимизиране на нашия Сайт (например чрез генериране на анализи за това как нашите клиенти разглеждат и взаимодействат с сайта и за оценка на успеха на нашите маркетингови и рекламни кампании).

 

 

Споделяне на личната ви информация

Ние споделяме вашата лична информация с трети страни, за да ни помогнат да използваме вашата лична информация, както е описано по-горе. Например използваме Shopify за захранване на нашия онлайн магазин - можете да прочетете повече за това как Shopify използва вашата лична информация тук: https://www.shopify.com/legal/privacy. Ние също използваме Google Analytics, за да ни помогне да разберем как нашите клиенти използват сайта - можете да прочетете повече за това как Google използва личната ви информация тук: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/. Можете също да се откажете от Google Analytics тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

И накрая, може да споделим вашата Лична информация, за да спазваме приложимите закони и разпоредби, да отговорим на призовка, заповед за търсене или друго законно искане за информация, която получаваме, или за да защитим по друг начин правата си.

 

Поведенческа реклама

Както е описано по-горе, ние използваме вашата лична информация, за да ви предоставим насочени реклами или маркетингови комуникации, за които смятаме, че могат да ви представляват интерес. За повече информация за това как работи насочената реклама, можете да посетите образователната страница на „Мрежата за рекламиране“ („NAI“) на http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

 

Можете да се откажете от целенасочената реклама, като използвате връзките по-долу:

- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

 

Освен това можете да се откажете от някои от тези услуги, като посетите портала за отказ на Digital Advertising Alliance на адрес: http://optout.aboutads.info/.

 

Не проследявай

Моля, обърнете внимание, че не променяме практиките за събиране и използване на данни от нашия сайт, когато виждаме сигнал „Не проследявайте“ от вашия браузър.

 

Вашите права

Ако сте пребиваващ в Европа, имате право на достъп до лична информация, която държим за вас, и можете да поискате личната ви информация да бъде коригирана, актуализирана или изтрита. Ако искате да упражните това право, моля, свържете се с нас чрез информацията за контакт по-долу.

 

Освен това, ако сте европейски гражданин, отбелязваме, че обработваме вашата информация, за да изпълним договори, които бихме могли да имаме с вас (например, ако направите поръчка през Сайта) или по друг начин да преследваме нашите законни бизнес интереси, изброени по-горе. Освен това, имайте предвид, че вашата информация ще бъде прехвърлена извън Европа, включително в Канада и Съединените щати.

 • Право да поискате  достъп до личните си данни. Това право ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно  обработвани.
 • Право на корекция:В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право по всяко време да поискате:
  да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
  да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните ви данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • Право да поискате ограничаване на обработката 
  Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
  - оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
  - обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
  - повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  - сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 • Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на  личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме.
 • Право на възражениеПо всяко време имате право да:
  възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани; възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг
 • Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще предоставим на вас или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася  само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.
 • Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  предварително дадено Ваше съгласие.  

 Бисквитки

Бисквитки необходими за функционирането на сайта

Name Function
_ab Used in connection with access to admin.
_secure_session_id Used in connection with navigation through a storefront.
cart Used in connection with shopping cart.
cart_sig Used in connection with checkout.
cart_ts Used in connection with checkout.
checkout_token Used in connection with checkout.
secret Used in connection with checkout.
secure_customer_sig Used in connection with customer login.
storefront_digest Used in connection with customer login.
_shopify_u Used to facilitate updating customer account information.


Аналитични бисквитки

Name Function
_tracking_consent Tracking preferences.
_landing_page Track landing pages
_orig_referrer Track landing pages
_s Shopify analytics.
_shopify_fs Shopify analytics.
_shopify_s Shopify analytics.
_shopify_sa_p Shopify analytics relating to marketing & referrals.
_shopify_sa_t Shopify analytics relating to marketing & referrals.
_shopify_y Shopify analytics.
_y Shopify analytics.

 

Съхраняване на данни

Когато направите поръчка през Сайта, ние ще поддържаме информацията за вашата поръчка в нашите записи, освен ако и докато не поискате от нас да изтрием тази информация.

Нашите Услуги не са предназначени за лица, ненавършили  14 години и не събираме лични данни на  лица, ненавършили 14-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице, ненавършило 14 години ни е предоставило лични данни, ние ще ги изтрием незабавно.

 Актуалност и промени на политиката

С цел спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба както и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) е възможно настоящата Политика за защита на личните данни да бъде периодично актуализирана. Промените ще бъдат публикувани в уеб сайта на promoshopbg.com и своевременно актуализиране на Политиката.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана на 08.06.2020г. 

Свържете се с нас

За повече информация относно нашите практики за поверителност, ако имате въпроси или искате да подадете жалба, моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес info@promoshopbg.com.